Αφαλάτωση


1. Γενικά για την αφαλάτωση
Η διαδικασία της αφαλάτωσης ορίζεται ως η διεργασία αφαίρεσης αλάτων από μια αλατούχα ουσία και κυρίως από αλατούχα ύδατα. Πιο συγκεκριμένα, η αφαλάτωση είναι μια μέθοδος ανάκτησης πόσιμου νερού από θαλασσινό νερό.
1.1. Ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη
Ανάγκες για αφαλάτωση παρουσιάζονται κυρίως σε περιοχές με ξηρό κλίμα, που είναι φτωχές σε πόσιμο νερό και έχουν άμμεση πρόσβαση σε θαλασσινό νερό. Η αφαλάτωση άρχισε να αναπτύσσεται κατά τον 20ο αιώνα με την εμφάνιση λειψυδρίας σε πολλές περιοχές της Γης.Όπως είναι γνωστό το 97,3% περίπου των παγκόσμιων αποθεμάτων νερού βρίσκεται στη θάλασσα αναμεμιγμένο σε μεγάλες αναλογίες με διάφορα διαλυμένα άλατα σε τέτοια μορφή που η χρήση του, είτε ως πόσιμο, είτε ακόμα και για βιομηχανικές διεργασίες καθίσταται αδύνατη.
Η εφαρμογή της αφαλάτωσης καταγράφεται αρχικά κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα απο τους αρχαίους Έλληνες ναυτικούς, που με την διαδικασία της εξάτμισης αφαιρούσαν την άλμη απο το θαλασσινό νερό και το καταναλώναν. Κατά τον 18ο αιώνα, με την ανάπτυξη της ατμοπλοοϊας, η αναγκαιότητα μεγάλης ποσότητας ύδατος στη χρήση των ατμομηχανών κατέστησε επιτακτική ανάγκη την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού ώστε να μη προκαλείται ταχύτατη διάβρωση των μηχανών. Το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφαλάτωσης νερού δόθηκε στην Αγγλία το 1869. Η σπουδαιότητα αυτής της ανακάλυψης φάνηκε από το γεγονός ότι τον ίδιο αμέσως χρόνο οι Άγγλοι εγκατέστησαν τη πρώτη μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος στο Άντεν για τις ανάγκες του στόλου τους. Ο πρώτος μεγάλος εργοστασιακός σταθμός αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος για εμπορική και βιομηχανική χρήση εγκαταστάθηκε στην Αρούμπα (τότε Ολλανδικές Αντίλλες) το 1930.
Με την πάροδο των χρόνων η ανάγκη για πόσιμο νερό τίθεται αναγκαία για την ύδρευση πολλών νησιών και άλλων παραθαλάσσιων περιοχών. Η λύση βρίσκεται με την διαδικασία της αντίστροφης ώσμωσης. Πρόκειται για μια ακριβή και περίπλοκη μέθοδο, που είναι όμως η μοναδική εναλλακτική λύση μετά απο αυτή της μεταφοράς πόσιμου νερού με δεξαμενόπλοια ή βυτιοφόρα που καθιστάται ασύμφορη και δεν είναι εγγυημένη ούτε ως προς την υγιεινή ούτε ως προς την επαρκή και την έγκαιρη υδροδότηση.
1.2. Περιπτώσεις ανάγκης της εγκατάστασης
Η αφαλάτωση είναι μια πολύ ακριβή μέθοδος παροχής πόσιμου νερού, για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται μόνο εκεί που κρίνεται αναγκαία. Αναλυτικότερα, οι περιοχές που χρίζουν μιας τέτοιας εγκατάστασης, συνήθως έχουν πολλά από τα ακόλουθα:
 Μειωμένες βροχοπτώσεις
 Αυξημένη θερμοκρασία
 Εξάντληνση των υπόγειων υδροφορέων
 Είσοδο θαλασσινού νερού στους υπόγειους υδροφορείς
1.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου
Στην συνέχεια ακολουθούν τα πλεονεκτήματα και τα αντίστοιχα μειονεκτήματα για την εγκατάσταση της αφαλάτωση.
Πλεονεκτήματα:
 Παραγωγή καλής ποιότητας νερού
 Δεν εξαντλούνται οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι
 Βοήθεια στην διατήρηση της καλής ποιότητας των εσωτερικών επιφανειακών και υπόγειων νερών, επόμένως καλύπτονται οι στόχοι της οδηγίας για το νερό 2000/60
Μειονεκτήματα:
 Μεγάλο κόστος παραγωγής πόσιμου νερού
 Αέριες εκπομπές ρύπων από την κατανάλωση ενέργειας
 Ηχορύπανση κοντά στην μονάδα
 Επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την διάθεση της άλμης ,όπου θεωρείται ως βαρύ βιομηχανικό απόβλητο
 Η εγκατάσταση δεν είναι πάντα αποδεκτή από τους κατοίκους
 Οπτικά συμβάλει στην ανομοιομορφία του εδάφους και συχνά υποβαθμίζει μια περιοχή
 Απαιτείται δέσμευση μεγάλης παραθαλάσιας έκτασης
1.4. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στην Ελλάδα
Οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στην Ελλάδα λόγω του κόστους κατασκευής είναι πολλοί σχετικά λίγες σε σχέση με το πρόβλημα υδροδότησης που έχουν τα περισσότερα Ελληνικά νησία. Οι υφιστάμενες περιοχές που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες:
 Ερμούπολη, Σύρος
 Ορνός, Μύκονος
 Κίνι, Σύρος
Οία, Σαντορίνη
 Θηρασία
 Ομηρούπολη, Χίος
 Νίσυρος
 Ιθάκη
 Παξούς
 Σίφνος
 Μήλος
 Κρήτη

2. Τεχνολογίες αφαλάτωσης
Η διαδικασία της αφαλάτωσης μπορεί να εφαρμοσεί με διάφορες μεθόδους όπως φαίνεται και στην παρακάτω πίτα. Ωστόσο, η πιο διαδεδομένη στην Ελλάδα είναι αυτή της αντίστρωφης ώσμωσης.
2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ
Η διαδικασία αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση βασίζεται όπως καταλαβαίνουμε από το όνομά της στο φαινόμενο της ώσμωσης, κατά το οποίο ο διαλύτης κινείται αυθόρμητα προς τη διαλυμένη ουσία μέσω μεμβράνης που είναι διαπερατή για τα μόρια του και όχι για τα μόρια της διαλυμένης ουσίας μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις τους. Η μεμβράνη χρησιμοποιείται για αποφυγή ανάμιξης των δύο διαλυμάτων (διάχυση) και την ύπαρξη πίεσης που ονομάζεται και ωσμωτική πίεση.
Αν λοιπόν ασκήσουμε πίεση μεγαλύτερης της ωσμωτικής στο πυκνότερο διάλυμα τότε η ροή αντιστρέφεται και έχουμε έξοδο του καθαρού νερού από το πυκνότερο διάλυμα στο αραιότερο. Στην περίπτωση της αφαλάτωσης το πυκνό διάλυμα είναι το θαλασσινό νερό.
Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου, Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης
Κατά την διαδικασία της όσμωσης, το νερό διαπερνά μέσω μίας ημιπερατής μεμβράνης προς την πλευρά του παχύρευστου διαλύματος για να επιφέρει την ισσοροπία μεταξύ των διαλυμάτων. Η διαφορά ύψους μεταξύ των δύο στηλών δημιουργείται λόγω της οσμωτικής πίεσης.
Κατά την διαδικασία της αντίστοφης όσμωσης, όταν εφαρμόζουμε πίεση στην στήλη νερού με την υψηλή συγκέντρωση
«Αφαλάτωση»αλάτων, περισσότερο από την οσμωτική πίεση, τότε αντιστρέφετα η ροή δημιουργώντας καθαρό νερό.
Στην πράξη ένας θαλάσσιος αγωγός διοχετεύει θαλασσινό νερό σε ένα αντλιοστάσιο από το οποίο στην συνέχεια μια αντλία υψηλής πίεσης διοχετεύει το θαλασσινό νερό σε μεμβράνες που βρίσκονται σε ένα δοχείο υψηλής πίεσης. Το διάλυμα τροφοδοσίας χωρίζεται στο καθαρό νερό που διέρχεται από τις μεμβράνες και στο διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης αλάτων ,την άλμη. Αυτό λοιπόν το διάλυμα άλμης γίνεται με την πάροδο του χρόνου όλο και πιο πυκνό.Για να μειωθεί αυτή η συγκέντρωση αλάτων που απομένει ένα τμήμα του διαλύματος υψηλής συγκέντρωσης αλάτων – άλμης αποσύρεται από το δοχείο.
Το ποσοστό αφαλατωμένου νερού που μπορεί να ληφθεί κυμαίνεται μεταξύ 30% και 85% του όγκου του νερού που εισέρχεται και εξαρτάται απο την αρχική ποιότητα του νερού και την τεχνολογία των μεμβρανών που θα χρησιμοποιηθούν.
Σταδια επεξεργασίας
1. Στάδιο προεπεξεργασίας
2. Στάδιο συμπίεσης
3. Στάδιο διαχωρισμού
4. Στάδιο σταθεροποίησης
1. Στάδιο προεπεξερασίας
Το νερό τροφοδοσίας επεξεργάζεται με σκοπό την προστασία των μεμβρανών. Οι μικροοργανισμοί πρέπει να καταστραφούν, να ρυθμιστεί το pH και τα αιωρούμενα στερεά πρέπει να απομακρυθούν ώστε νε αποφύγουμε την εναπόθεση αλάτων στις μεμβράνες.
2. Στάδιο συμπίεσης
Στο στάδιο της συμπίεσης, η αντλία αυξάνει την πίεση του κατεργασμένου πλεόν νερού, σε μια πίεση λειτουργίας κατάλληλη για την μεμβράνη και την αλμυρότητρα του νερού τροφοδοσίας.
3. Στάδιο διαχωρισμού
Στο ακόλουθο στάδιο οι διαπερατές μεμβράνες παρεμποδίζουν την διέλευση των διαλυμένων αλάτων, ενώ επιτρέπουν στο αφαλατωμένο νερό να περάσει ενδιάμεσα. Συνεπώς, κατά την διέλευση του νερούμέσω των μεμβρανών διαχωρίζεται ένα ρεύμα πόσιμου νερού και ένα ρεύμα συμπηκνωμένου αλατόνερου το οποίο απορρίπτεται.
4. Στάδιο σταθεροποίσησης
Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, το παραγόμενο νερό παρουσιάζει μικρή σκληρότητα και σχετικά χαμηλό pH, οπότε πρέπει να γίνει μια επεξεργασία πριντην τελική διάθεσή του για κατανάλωση. Τελικά, το pH αυξέται απο το 5 που περίπου προέκυψψε στο 7 με την προσθήκη υδροξεισίου του νατρίου και περνώντας μέσα απο ειδικές στήλες που περιέχουν άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου αυξάνεται η σκληρότητά του.
Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου, Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης
2.2. Κόστος αφαλάτωσης
Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος της αφαλάτωσης περιλαμβάνουν:
 Το μέγεθος και το είδος της εγκατάστης
 Τη θέση
 Το νερό της τροφοδοσίας
 Το εργατικό κόστος
Την ενέργεια
 Τη χρηματοδότηση
 Τη διάθεση των αποβλήτων
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η δαπάνη εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης με την διαδικασία της αντίστροφης ώσμωσης:
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ο επόμενος πίνακας περιγράφει το λειτουργικό κόστος απο την εγκατάσταση αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση:
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Για την αφαλάτωση μικρότερου μεγέθους που χρησιμοποιείται κυρίως σε μικρούς οικισμούς τα κόστοι περιορίζονται κυρίως στην αγορά,εγκατάσταση και συντήρηση μηχανημάτων που η τιμή τους εξαρτάται κυρίως απο την ποιότητα του νερού (εάν το εισερχόμενο νερό είναι υφάλμυρο ή θαλασσινό).
Στην συνέχεια είναι μια πίτα με τα συνοπτικά κόστη μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση.
3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Η διαδικασία της αφαλάτωσης είναι μια εγκατάσταση που αντιμετωπίζεται ως βιομηχανία και συνεπώς για την κατασκευή της απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη.Οι άξονες που μελετά ο μηχανικός για μια τέτοια περιβαλλοντική μελέτη χωρίζονται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την φάση κατασκευής και σε αυτές κατά την φάση λειτουργίας της εγκατάστασης.
3.1. Φάση κατασκευής
Κατά την φάση κατασκευής του έργου δεν προβλέπονται σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και συγκεκριμένα εκπομπών ρύπων. Ωστόσο, η συνεχή κίνηση των οχημάτων για τις κατασκευαστικές εργασίες και η ενδεχόμενη σκόνη που θα προκύψει απο την κατασκευή του έργου θα δημιουργήσει κάποιες μη μόνιμες επιπτώσεις στην τριγύρω περιοχή. Επίσης, κατά την διαδικασία της εγκατάστασης των αγωγών άντηλνσης απο την θάλασσα και την περίφραξης της εγκατάστασης θα προκύψουν κυρίως οπτικές ανωμαλίες στον περίγυρω της περιοχής και θα περιορίσουν μια μεγάλη έκταση.
3.2. Φάση λειτουργίας
Κατά την φάση λειτουργίας του έργου η εγκατάσταση εκτιμάται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι οι εξής:
 Παραγωγή θερμότητας απο την λειτουργία των μηχανημάτων αφαλάτωσης
 Χρήση νερού και ενέργειας
 Αέρια απόβλητα που μπορούν να κατηγοροιοποιηθούν και στην παραγωγή θερμότητας
 Στερεά απόβλητα
 Ηχορύπανση
 Επιρροή της εγκατάστασης στις τριγύρω περιοχές
3.3. Διαχείρηση της άλμης
Το βασικότερο ζήτημα απο την διαδικασία της αφαλάτωσης είναι η παραγωγή της άλμης που προκύπτει απο την διαδικασία της αντίστροφης ώσμωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις η άλμη «επιστρέφει» στο νερό αυξάνοντας την αλατότητα. Ωστόσο, σε χώρες με μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τις αφαλαώτσεις, η διαχείρηση της άλμης είναι αντικείμενο σχεδιασμού και περιλαμβάνεται σε κάθε μελέτη αδειοδότησης.
5. Πηγές
Πληροφορίες σχετικά με την αφαλάτωση απο τον ιστότοπο http://www.google.gr
 Μελέτη από το ενεργειακό γραφείο Ίου-Αιγαίου, «Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου», Γιώργος Κάραλης και Γιώργος Εμμανουηλίδης
 Παρουσίαση «ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ», ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
 Πτυχιακή εργασία από το τμήμα Μηχανολογίας την Κρήτη με θέμα, «Τεχνολογίες αφαλάτωσης, Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση».Επιμέλεια : Συσκάκη Καλλιόπη και Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης Κωνσταντίνος

Advertisements
Posted in Θέματα Περιβάλλοντος | Tagged , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Αξιοποίηση παλλιών συσκευών-αντικειμένων


Κατά πάσα πιθανότητα ο καθένας μας θα έχει ένα συρτάρι σπίτι του το οποίο θα είναι γεμάτο με παλιές συσκευές και φορτιστές αυτών.Μερικοί από μας κιόλας έχουμε στις αποθήκες μας και χαλασμένα ψυγεία,τηλεοράσεις και πολλά άλλα τα οποία δεν τα πετάμε αφ’ ενός για να μην μολύνουμε το περιβάλλον και αφ’ εταίρου γιατί έχουμε δώσει μια περιουσία για να τα αποκτήσουμε οπότε και τα κρατάμε.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και των λειτουργιών της που έχει φτάσει σε ένα σημείο τον άνθρωπο-καταναλωτή να «εθίζεται» στην αγορά νέων συσκευών.Αυτή είναι μια πλήρως κατανοητή και λογική ενέργεια καθώς με την διατήρηση της παλλάς συσκευής δεν παρέχονται οι ανέσεις οι οποίες μας δίνει μια καινούργια.Πώς όμως αξοιποιούμε τις παλιές συσκευές?

Συνέχεια

Posted in Ανακύκλωση | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ρύπανση των νερών


Η ρύπανση των νερών στις μέρες μας είναι συνέπεια:

  • Βιομηχανικών αποβλήτων
  • Γεωργικών φαρμάκων
  • Αδιαφορίας των ανθρώπων

Αποτέλεσμα της ρύπανσης είναι το γεγονός ότι:

  • έχει μειωθεί το διαθέσιμο πόσιμο νερό
  • η υδρόβια ζωή στις θάλασσες καθίστανται πλέον ακατόρθωτη σε πολλές περιοχές
  • οι παραλίες καθώς και τα νησιά που υπόκεινται σε ρύπανση των νερών έχουν καταντήσει μη προσβάσιμα

Συνέχεια

Posted in Θέματα Περιβάλλοντος | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Πώς παραγγέλνει φαγητό delivery η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη;


Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις να περιγράψουν την πολυτέλεια του να έχεις κάποιον να σου μαγειρεύει ακριβώς ό,τι θες, ακριβώς όπως το θες και να στο φέρει εκεί ακριβώς που βρίσκεσαι. Εξαίσιο. Υπέροχο. Εξαιρετικό. Μάλλον υπάρχουν λέξεις τελικά. Είναι απλά απίστευτο. Αλήθεια είναι.

Μπορεί να μην έχεις χρόνο να τρως κάθε μέρα σε φανταστικά εστιατόρια. Έχεις δουλειές, super market, ζωή. Εκεί κάπου έρχεται το e-FOOD.grκαι με τρεις μόνο κινήσεις μπορείς να έχεις στην πόρτα σου ό,τι ώρα θες το φαγητό που ονειρεύεσαι!

Το να παραγγέλνεις από το τηλέφωνο δεν είναι και το καλύτερο σου και το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να σου κόψει και την όρεξη αυτή η αναμονή. Το κακό σήμα στο κινητό. Ο άνθρωπος στην άλλη μεριά της γραμμής. Το φαγητό που θα έρθει και δεν θα είναι αυτό που ήθελες.

Με το e-FOOD.gr αυτά μπορείς να τα ξεχάσεις. Και για να μην νομίζεις ότι σε κοροϊδεύουμε, το online delivery φαγητού είναι όντως ό,τι καλύτερο μπορούσε να σου συμβεί. Έχουμε και στοιχεία.

– Πάνω από 2.000 εστιατόρια

– Πάνω από 30 επιλογές κουζίνας (από καφέ μέχρι σούσι)

– 1.000.000 παραγγελίες

– 130.000 χρήστες

– 40 πόλεις σε όλη την Ελλάδα

– 100% δωρεάν και εύκολο

– Μοναδικές online προσφορές

– Reviews των εστιατορίων από άλλους χρήστες

– Ειδικές δηγίες παραγγελίας για να ξέρεις ότι το φαγητό θα φτάσει στην πόρτασου, θα είναι ακριβώς αυτό που ήθελες

Το e-FOOD.gr είναι εδώ για να σε βοηθήσει να απολαύσεις το φαγητό σου κάθε μέρα, όταν δεν έχεις όρεξη να μαγειρέψεις ή όταν απλά θέλεις να νιώσεις ότι κάποιος σε φροντίζει.

Posted in Διάφορα | Tagged | Σχολιάστε

Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος


Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Γλάστρες αυτόματου ποτισμού


Σίγουρα οι περισσότεροι από μας χρειάζεται να εγκαταλείψουμε την κατοικία μας για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα και απευθύνουμε την φροντίδα-πότισμα των φυτών σε τρίτους.Στην περίπτωση ωστόσο που υπάρχει διαθέσιμο αυτόματο σύστημα ποτίσματος στο μπαλκόνι η απουσία μας δεν αποτελεί πρόβλημα εκτός και αν υπάρχουν και φυτά εσωτερικού χώρου εντός της οικίας, τότε τα βγάζουμε έξω και όλα καλά.Παρόλα αυτά με την αλλαγή κλίματος και συνηθειών, στο φυτό μπορούν να δημιουργηθούν ποικίλα προβλήματα που θα έχουν ως συνέπεια την ανθοφορία του αλλά ακόμα και την «υγεία».

01-09-11_1296109_61Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ένας εκ’των οποίων είναι και το σύστημα αυτόματου ποτίσματος με σταγόνα. Συνέχεια

Posted in Πράσινη Κατοικία | Tagged , , | 1 σχόλιο

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι


Σβήστε τα φώτα

Σβήνετε τα φώτα που δεν χρειάζεστε, κυρίως όταν βγαίνετε από ένα δωμάτιο. Ένα αναμμένο φως 60W ξεχασμένο για 2,5 ώρες την ημέρα σας στοιχίζει περίπου 5,5 €/χρόνο.

Προτιμήστε λάμπες φωτισμού που εξοικονομούν ενέργεια. Οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης κοστίζουν περισσότερο, αλλά συμφέρουν.Αν αντικαταστήσετε μια κοινή λάμπα των 60W με μια λάμπα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης των 11W μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια αξίας 30 € και να αποτρέψετε την έκλυση περίπου 280kg CO2 στην ατμόσφαιρα. Συνέχεια

Posted in Πράσινη Κατοικία | Σχολιάστε

Δεντροφύτευση/Αναδάσωση


Η αναδάσωση θέλει εθελοντές, αλλά θέλει και πρωτοβουλίες. Κόσμος πρόθυμος υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί να παίρνει ο καθένας ένα δέντρο και μια τσάπα και να πηγαίνει κάθε Κυριακή σε κάποιο απ’ τα δεκάδες καμμένα σημεία της χώρας.

Σήμερα είναι η ώρα να εδραιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος ως διαρκής μάχη, όχι σαν ημερήσια βόλτα. Σήμερα που οι εθελοντές είναι πλέον χιλιάδες.

Αρκεί το κράτος να ευαισθητοποιηθεί άμεσα και να τους αξιοποιήσει. Γιατί αν συνεχίσει τη σημερινή  αδράνεια, φοβάμαι ότι προχθές απλώς φυτέψαμε τον λόφο που θα έχουν για θέα οι βίλες που θα κτιστούν μεθαύριο στην καμμένη γη… Συνέχεια

Posted in Θέματα Περιβάλλοντος | Tagged , | Σχολιάστε